Asistentská praxe ZŠ – výzkum LS 2003

(ZŠ Grünwaldova ulice, České Budějovice)

 

 

 

Instrukce:   Milí žáci,

jsme studenti pedagogické fakulty a za několik let budeme učit na základních školách. Rádi bychom proto zjistili váš názor na správné vyučování. Proto se na vás obracíme s tímto dotazníkem abychom zjistili, jaké činnosti se vám při vyučování líbí.

Dotazník je anonymní a slouží k hromadnému zpracování vašich údajů. V první části uveďte obecné údaje a potom volně doplňte věty 1 – 4.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Žák                      žákyně(zakroužkujte),                                                 třída:                          škola:

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Čj.

M.

F.

Př.

Ch.

D.

Z.

Cj.

Hv.

Vv.

Tv.

Vt.

Známky na posledním vysvědčení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštěvuji volitelný předmět / kroužek   .........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

1.  Při vyučování se mi líbí (jsem spokojen/a/), když já ...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

2. Při vyučování se mi líbí, když učitel ............................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

3. Při vyučování se mi líbí, když spolužáci ......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

4. Při vyučování nemám rád, když .................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

(K odpovědi můžete využít i druhou stranu listu)