Představte si, že jste byli pověřeni nákupem učebnic pro školu. Byl vám doporučen internetový obchod a dostali jste také leták, který nabízí učebnice. Na něm byla uvedena adresa http://www.ucebnice.com/.

Zadání úkolu:

 

Na výše uvedené adrese v podsekci ZÁKLADNÍ ŠKOLY najdete učebnice rozdělené podle jednotlivých oborů. Vaším úkolem je sestavit přehled knih, které by jste vybrali pro 8. ročník. Vypsané tituly by měly být pro všechny předměty vyučované v osmém ročníku. Podmínkou je vypsat alespoň dvacet titulů.

 

Tabulka s přehledem musí obsahovat kolonky název učebnice, vydavatelství a cenu za kus. Tyto položky budou napsány písmem Arial CE, velikost 20, název učebnice bude mít barvu písma černou, autor  zeleně, nakladatelství modře a cena za kus hnědě a velikost písma 14.

 

Názvy titulů budou vyplněny růžovou barvou, písmo Georgia, velikost 10. Kolonky s autorem, vydavatelstvím a cenou budou mít velikost 10 a písmem Arial CE. Přehled autorů bude napsán černou barvou, vydavatelství hnědou a cena modře.

 

Dále na konci, pod sloupcem názvy učebnic, vypíšete text „Celkem na jednoho žáka“ (písmo Times Roman CE, velikost 16, červená barva) a vložíte vzorec, který spočte cenu všech učebnic pro jednoho žáka. Pod text „Celkem na jednoho žáka“ vložíte text „Počet žáků ve třídě“ (písmo Times Roman CE, velikost 16, modrá barva) a opět vložíte vzorec, který spočte cenu pro libovolný počet žáků ve třídě. Vzorec bude vložen pro nějakou obecnou hodnotu, která se jen doplní do buňky (např. X). Výsledek bude zvýrazněn modře.

        

Doporučení:

 

         Zvlášť při zadávání obecného vzorce, doporučuji kontrolu, neboť si prověřím jeho funkčnost. Dále si prověřím, jestli tabulka nebyla zkopírována z přílohy (Neodebírejte odkazy na web).

 

Přeji vám, abyste úkol vypracovali správně a doufám, že vás budu moci pochválit.

                                                                                                                                          J. Hamerník

 

 

 

Až budete mít úkol hotov, zašlete jej na e-mail: jhamernik@seznam.cz

 

Příloha: Ukázka přehledu titulů.