Dílny 2001/2002

 

Materiály a technologie I.

 

Hodnocení velkoplošných materiálů

Stanovení vlhkosti a měrné hmotnosti dřeva a aglomerovaných desek

Zjišťování a vyhodnocování mikrostruktury dřeva

Zjišťování počtu letokruhů a určování podílu jarního a letního dřeva

Poznávání dřevin dle makrostrukturních znaků

Hodnocení dýh, poddýžek a jejich imitací

 

 

 

Dílny 2003/2004

 

Materiály a technologie IV.

 

Kontrola posuvného měřítka

Kontrola třmenového mikrometru

Měření passametrem

Měření hmotnosti vahami

Měření tloušťky povlaků

Měření profilprojektorem

Měření úhlů pomocí sinusového pravítka

Měření ozubených kol přes zuby

Měření na optimetru Zeis

Měření úhlů

Statická zkouška ohybem

Vrubová zkouška houževnatosti rázem v ohybu

Měření tvrdosti kovových materiálů tvrdoměrem HPO 10

Určení drsnosti mikroskopem Comparex

Statická zkouška tlakem

Zkoušení tvrdosti kladivem Poldi

Statická zkouška tahem