Výroba závitů

Z geometrického hlediska je závit útvarem. který vzniká navinutím vhodného profilu (trojúhelník. lichoběžník, čtverec, polovina kruhu a pod.) ve šroubovici na válcovou nebo kuželovou plochu. Skutečný způsob vytvoření závitu je ovšem jiný a závisí na použité technologii.

Z mechanického hlediska jsou závity silovým převodem jako nakloněná rovina.

Podle funkce jsou závity

-   spojovací, které slouží ke spojení součástí

-   pohybové, které slouží k přeměně otáčivého pohybu na pohyb přímočarý

-   měřicí, které slouží jako měřicí prvek.

Způsob výroby závitů závisí na jeho funkci, rozměrech, požadované přesnosti, požadované jakosti povrchu, druhu (profil, vnější nebo vnitřní), vybavenosti provozu.

Přehled způsobů výroby vnějších závitů je naznačen v tabulce. Pro úplnost jsou kromě způsobů patřících k obrábění uvedeny i způsoby tváření závitů. 

 

technologie výroby

nástroje

způsob práce

 

 

 

 

 

obráběním

soustružením

jednoprofilový nůž

 

 

strojní

 

víceprofilový nůž

 

frézováním

fréza jednoprofilová

fréza víceprofilová

frézovací hlava okružovací

závitořeznými čelistmi

kruhovými

ruční i strojní

dělenými

ruční

závitořeznými hlavami

ploché nebo kotoučové nože

 

 

strojní

broušením

jednoprofilový kotouč

víceprofilový kotouč

 

tvářením

válcováním

ploché čelisti

kotoučové čelisti

tlačením

tlačné čelisti

Průměr polotovarů, ze kterých bude závit obráběn, je o určitý přídavek větší než velký průměr závitu. Průměr polotovarů, ze kterých bude závit zhotoven tvářením, zhruba odpovídá střednímu průměru závitu.

V další tabulce je naznačen přehled způsobů výroby vnitřních závitů.

 

technologie výroby

nástroje

způsob práce

 

 

obráběním

soustružením

jednoprofilový nůž

strojní

závitníky

maticovými

ruční

i strojní

sadovými

závitořeznými hlavami

kotoučové nože

 

strojní

broušením

jednoprofilový kotouč

tvářením

válcováním

vnitřní válcovací hlavy

tlačením

tlačný závitník