Jste žáky devátého ročníku. Po prvním pololetním vysvědčení v devátém ročníku vás čeká vyplňování přihlášek na střední školu. Budete k tomu potřebovat vysvědčení z osmého ročníku a to  pololetní i koncové a samozřejmě pololetní z deváté třídy. Protože budete potřebovat vyplnit také průměr za ročník a v případě specializovaných škol i průměr z určitého předmětu, hodí se vám vaše zkušenosti z programu Microsoft Excel.

 

Zadání úlohy:

 

Vypracujte jednoduchou tabulku v Excelu, která bude obsahovat všechny povinné předměty na ZŠ a bude z ní možné přečíst průměr za ročník i z jednotlivých předmětů. Abyste nemuseli příliš měnit velikost políček, zvolte pro názvy předmětů písmo Times Roman CE, velikost 8 a pro úpravu ho obarvěte červeně. První sloupec nazvěte „Ročník/Pol.“ a rovněž písmo Times Roman CE, velikost 8, ale tentokrát ho neobarvujte, ale vybarvěte políčko žlutooranžově. První sloupeček zakončete údaji o průměru z předmětu za uvedené ročníky „Průměr z předmětu (za všechny ročníky)“, písmo Times Roman CE, velikost 8 a obarvěte políčko světle růžovou. Pátý řádek bude obsahovat průměry z jednotlivých předmětů, velikost a typ písma neměňte, nechte tedy stejně jako pro známky Arial CE, velikost 10 a tento řádek obarvěte levandulově, stejně jako řádek čtvrtý a šestý. V posledním sloupečku bude zobrazovat průměr za ročník, tedy ho nazvete „Průměr za ročník“, velikost písma 8, typ Times Roman CE a barva mořská zeleň. V pravém rohu tabulky bude spočten celkový průměr žáka, proto buňku M6 nazvi „Celkový průměr“, písmo Arial CE, velikost 10 a barva modrá. V políčku M7 bude spočten celkový průměr žáka. Všechny vypočítané průměry budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

 

Příloha: Ukázka zpracované tabulky