Matematika

 

 

II. semestr

 

Afinní bodový prostor

Euklidovský bodový prostor (HTML)

 

 

III. semestr

 

Kuželosečky

Příklady - kuželosečky

 

 

IV. semestr

 

Didaktika matematiky  ZŠ I. - přednášky

 

V. semestr

 

Didaktika matematiky  ZŠ II. - přednášky

Didaktika matematiky  ZŠ II.

(Informace o předmětu)

 

 

Informatika

 

I. semestr

 

Diskrétní matematika 1

Technické principy počítačů

 

 

II. semestr

 

Diskrétní matematika 2

 

 

III. semestr

 

ITT

Pascal I., II.

Řešené úlohy z Turbo Pascalu

 

 

IV. semestr

 

Algoritmy a datové struktury

(Přístup pouze z PF JCU)

Algoritmy a datové struktury - skripta

 

 

V. semestr

 

Didaktika informatiky a výpočetní techniky

(Informace o předmětu)

Didaktika informatiky a výpočetní techniky – okruhy ke SZZ

(Přístup pouze z PF JCU)

Didaktika informatiky a výpočetní techniky - přednášky

Databáze

(Informace o předmětu)

Databáze - přednášky

(Přístup pouze z PF JCU)

 

 Státnice

 

Státnicové otázky z VT - bakaláři

 

 

Technická výchova

 

III. semestr

 

Úvod do metalografie

Základy tepelného zpracování kovů

Výroba a zpracování technického železa

Vlastnosti kovových materiálů a jejich zkoušení

Koroze a ochrana před korozí

Přehled technických materiálů užívaných ve strojírenství

 

 

IV. semestr

 

Základy obrábění

Automatizace obrábění

Dokončovací operace

Obráběcí stroje

Výroba ozubení

Protahování a protlačování

Speciální metody obrábění

Výroba závitů

Prášková metalurgie

Spojování kovových materiálů

Výrobní postupy

 

 

 

Společný základ

 

 

I. semestr

 

Úvod do studia učitelství - přednášky

 

III. semestr

 

Úvod do psychologie - přednášky

 

V. semestr

 

Psychologie osobnosti a jejího vývoje

(Informace o předmětu)

Psychologie osobnosti a jejího vývoje - cvičení